כן, תוך חצי שנה
כן, תוך שנה
כן, בטווח הרחוק
לא חשוב לי היבט של הגנה עצמית