עיצוב אימון – Exercise Sculpting


אימון היכולת הגופנית הינו הגורם המרכזי להישג בתחום הספורטיבי, ואחד המרכזיים בתחום קדום הבריאות.

בתחום הספורט ידוע לכל מאמן וצוות מקצועי באימון ספורטיבי, שיש לאמן את הגורמים הגופניים, הפסיכולוגיים, הטכניים והטקטיים. גורמי הישג אלה מאומנים על פי תרומתם להישג בתחום ספורט ייחודי ולפי הפרט ותפקידו באותו תחום ספורט.
במרבית תחומי הספורט ישנה משמעות קריטית ליכולת הגופנית ולכן היא שזורה באימון ובקידום מרכיבי ההישג האחרים. לדוגמא: פיתוח של רכיבי כוח ייחודיים יקדם יכולת של ביצועים טכניים אצל טניסאי ובהמשך לנינוחות מנטאלית ובסופו של דבר ליכולת תפקודית והישגית גבוהה יותר.
למרות העובדה שהנחות מאוד בסיסיות אלה ידועות למאמנים ולצוותים מקצועיים, מרגישים הצוותים המקצועיים והספורטאים כי לא מיצו את היכולת הישגית ולעיתים קרובות הרגשתם היא כי היו רחוקים ממיצוי הפוטנציאל ההישגי.

מאמני הכושר הגופני והיכולת הגופנית לבריאות כמו גם אנשי בריאות ורפואה ערים לתרומה העצומה של הפעילות הגופנית לקידום הבריאות הפיזית והנפשית.
למרות עובדה זו מגיל 3, בו אחוז הפעילים בפעילות גופנית קרוב ל- 100%, ישנה נשירה מפעילות גופנית, ובגיל 24 רק 20% יעסקו בפעילות גופנית סדירה (שיעור זה ילך וידעך עם עלייה בגיל).
מפתיע ביותר הוא שמרבית האוכלוסייה מודעת לתמורות הבריאותיות של הפעילות הגופנית, אך למרות זאת רק אחוז קטן בכול זאת פעיל, וגם אלה הפעילים אינם פעילים בהיקף ובעצימות הנדרשת כדי להפיק תמורות בריאותיות.

 עם כך עולה השאלה מדוע בתחום הבריאות ובתחומי הספורט התחרותי אין מיצוי סביר לתהליך האימון?

 במידה וישנה נכונות של הפרט לקדם את בריאותו באמצעות פעילות גופנית, או, נכונות של ספורטאי לקדם את יכולת הישגיו הספורטיביים, נראה, כי ישנם שני גורמים חשובים הם: האימון והמדריך.
תשובה זו אינה תגלית מרעישה כשלעצמה!, אך, יש להעלות שאלות על: המטרות שנקבעו, סוגי האימון שנבחרו, תוכן האימון שנבחר, המקום שנבחר, צורות האימון שנבחרו, אמצעי האימון שנבחרו, בקרות האימון שאומצו אימוץ, המדריכים/המאמנים שנבחרו להפעלת התכנית.

מובן מכך שיש להתאים ערכים שונים לכל המשתנים השונים, המשפעים על תוצאות האימון. ההתאמה הינה מקצוענות בתחום שנקרא: עיצוב אימון – Exercise Sculpting

טור זה על עיצוב אימון – Exercise Sculpting יעסוק בהקניית מידע, ומרשמים על תכניות אימון לכושר ובריאות עבור מגוון רחב מאוד של פרטים ומקרים, תעסוק בהקניית מידע ומרשמים על תכניות אימון לספורטאים בתחומי ספורט שונים, במטרה להוות בסיס עקרוני לתכנית פעילות, שהשימוש המעשי בהן תיתכן, רק באחריות ובפיקוח של איש אימון מוסמך.  

 התכנים המופיעים בדף זה נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד, לא ניתנו על ידי מוסד רפואי, אינם מהווים חוות דעת מקצועית, המלצה, תחליף להתייעצות עם מומחה או קבלת ייעוץ רפואי.