לימודים במכללה האקדמית תל חי


לימודי  B.Sc במדעי המזון
טכנולוג מזון הוא בעל מקצוע אקדמי העוסק בתכנון ובאחריות בצוע של ייצור מזון המתחיל מן התוצרת החקלאית מעת איסופה והנבתה עד הגעתה אל הצרכן. התשומות בייצור המזון כוללות הערכת טיב התוצרת החקלאית וחומרי הגלם, איתור חומרי הגלם, תהליכי יצור, אבטחת האיכות, הערכת התזונה, היגיינה וסניטציה, אחסון, עיצוב, שימור ואריזה. הטכנולוג הבכיר נוטל חלק חשוב ומכריע בצוות הניהול והאסטרטגיה של המפעל. במפעלים גדולים ובמוסדות מחקר שימושי הטכנולוג מבצע ו/או מנהל פרויקטים של מחקר ופיתוח כדי להמציא מוצרים חדשים ולשפר ולשכלל מוצרים קיימים ותהליכי ייצור.
הכשרת טכנולוג המזון תקנה לו בנוסף מיומנויות שתכשרנה אותו גם לעסוק  בתעשיות קוסמטיות ותרופות ובצוע אנליזות במעבדות כימיות, ביוטכנולוגיות  ומיקרוביולוגיות. טכנולוגים של מזון משמשים גם בפיקוח ממשלתי ומוניציפאלי על מפעלי מזון ומתקני שירותי מזון.

 תחומי עיסוק ואפשרויות תעסוקה:
תוכנית הלימודים תכשיר אנשי מקצוע בטכנולוגיה של מזון שיוכלו למלא תפקידים מגוונים בתעשיית המזון על כל ענפיה ובתעשיות המבוססות על תהליכים ביוכימיים וביוטכנולוגיים הקשורים למזון, למוספי מזון, לחומרי גלם של מזון, לתרופות ולקוסמטיקה.
 
בוגרי החוג ירכשו מיומנות בבדיקות מעבדתיות של מזון ,תוצרת חקלאית, תזונה, תרופות, רעלים, קוסמטיקה, ומעבדנות רפואית.
 
מקומות העבודה האפשריים בו יוכלו להשתלב בוגרי החוג יהיו מפעלי מזון, מוסדות מחקר ופיתוח ומעבדות בתחומי מדעי החיים, במכוני תקינה ובקרת איכות, במוסדות הקשורים לפיקוח על תעשיית המזון ושרותי המזון, בחברות תכנון וייעוץ ובמוסדות רפואיים
לפרטים נוספים והרשמה1-800-78-08-08  


לימודי B.Sc במדעי התזונה
כבר לפני כ - 2500  שנה דנו הפילוסופים היוונים בתפקיד החשוב של התזונה ב"שמירה על איזון בגוף". הרעיונות של שיווי המשקל בין הרס הגוף ובנייתו מיוחסים לפילוסוף הקדום אלקמיאון מקרוטון, תלמידו של פיתגורס, אשר חי במאה השישית לפני הספירה. כבר במאה החמישית לפנה"ס נכתב ספר בנושא זה, בשם "הזנת הגוף", ומאז ועד ימינו תזונת האדם עומדת במוקד פעילות תרבותית וכלכלית רבת היקף.
לאור הידע הרב שנצבר ממחקרים תזונתיים בעשור האחרון, ברור היום מעל לכל ספק, כי באמצעות התזונה יכול האדם לשלוט במידה רבה על מצב בריאותו. הידע הרפואי והתזונתי הרחב העומד כיום לרשות האדם מאפשר להגדיל את סיכוייו להיות בריא יותר, למנוע מחלות מסוימות ולהתגבר על חלק מהמחלות ביתר קלות.
מבנה כללי:
התוכנית שלפנינו מציעה מסגרת לימודים תלת שנתית לתואר אקדמי ראשון במדעי התזונה. מטרת הלימודים היא לרכוש ידע כללי במדעי החיים ובנוסף ידע בסיסי במדעי התזונה ובהשלכותיהם על הבריאות. מסלול ההתמחות מאפשר להכשיר אנשי מקצוע לתפקידי תזונאי קליני שישתלבו במוסדות הבריאות, חינוך לתזונה נכונה, בהוראה ובהמשך לימודים אקדמיים.
לפרטים נוספים והרשמה : 1-800-78-08-08