הבדל בין גיל כרונולוגי לגיל פיסיולוגי



מה ההבדל בין גיל כרונולגי לגיל פיסיולוגי?

גיל כרונולגי הוא גיל הילד בשנים, גיל פיסיולוגי הוא גילו הגופני של הילד, לפיכך ייתכן ילד שגילו 4 שנים אולם הוא מפותח כמו בן 6, ולהפך.

חזרה