רפואה מונעת בכנס המנהלים הרפואיים של בית בלב


מאת: צות נטוגרין

כחלק מפעילויות שנת הבריאות של בית בלב, שמעו המנהלים הרפואיים של הרשת הרצאה מד"ר איל בן בסט ראש תחום רפואה מונעת בנטוגרין,  ובה פירוט הפעולות שניתן לבצע כדי לקדם את בריאות העובדים בחברה.

כל מנהל קיבל דף מידע ובו פירוט הבדיקות המומלצות לביצוע לפי חתך מין וגיל ומצגת מוכנה להעברה לעובדים בנוסף לדרכי פנייה לעובדים בעלי מאפיינים שונים.

 ד"ר בן בסט פירט את היתרונות והחסרונות בביצוע הבדיקות השונות והדגיש את נושא שיקול הדעת שיש להפעיל בכל הנוגע למטופלים.
על המנהלים הרפואיים לדאוג כעת להעברת המידע לעובדים ולעודד ביצוע בדיקות סקר רפואיות בהתאם למומלץ.