ישראל בודי, ראשון לציון    äúîçåú:  ייעוץ מקצועי לספורטאים ולעוסקים בפיתוח גוף, הרכבת תפריט אישי ותוכניות אימונים,מדידת אחוזי שומן ועוד...
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
    èìôåï:  1-599-500-590
    ëúåáú àúø:  http://israelbody.org

    çéôåù çãù